- , ,

. , , , . . .

, ! .


»  - , , »  » 


1 6 6

1


Centar bezbjednosti 122
Vatrogasci 123
Hitna pomoć 124

Klinički centar 412-412
Informacije 1181
Kvar na telefonu 1271
Telegrami 126

Montenegro turistički centar 19-797
Telenor 1188
T- Mobile 1500

MUP žalbe i pritužbe građana 19-821,069-349-000
Komunalna policija 0800 81222 ; 237-861
Nacionalna turistička organizacija 1300
SOS lin. za žrtve trgovine ljudima 020/656-166

Auto moto savez 19807 i 020/ 234-999
Autobuska stanica 620-430
Željeznička stanica 441-211
Montenegro erlajns, buking služba 19804
Montenegro erlajns, poslovnica 664-433 i 664-411
Aerodrom Podgorica, informacije 020/444-244

Poreska Uprava (020) 264 251 i 264 252

Carinska otvorena linija 080-081-333
Centar za zaštitu potrošača 210-670
Sigurna ženska kuća 020/ 232-352 i mob. tel. 069/013-321
Centar za djevojke Ksenija 256-865
Centar za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika
psihoaktivnih supstanci 611-847
Kancelarija za prevenciju narkomanije 611-534
Kancelarija za pomoć samohranim i majkama
sa vanbračnim djetetom 646-090

DOMOVI ZDRAVLjA
Kol centar 19816
Blok 5 izabrani doktori za odrasle 481-911
izabrani doktor za djecu (pedijatar) 481-912
ginekologija (izabrani doktori za žene) 481-925
Centar za mentalno zdravlje 481-928
laboratorija 481-933
ZS Centar izabrani doktor za odrasle 201-955
Izabrani doktor za djecu (pedijatar) 201-956
Stari Aerodrom izabrani doktor za odrasle 481-940
izabrani doktor za djecu (pedijatar) 481-961
izabrani doktor za žene (ginekolog) 481-955
ATD 481-958 i ultrazvuk 481-954
ZS Nova varoš izabrani doktor za odrasle 230-410
Izabrani doktor za djecu (pedijatar) 230-418
Interna medicina 428-922
ZS Stara varoš izabrani doktor za odrasle 648-823
Izabrani doktor za djecu (pedijatar) 648-836
fizikalna medicina 481-991
Konik 607-120
Golubovci 603-310
Tuzi 603-940

INSPEKCIJE
Republička
Tržišna 230-529 i 230-921
Sanitarna 608-015
Ekološka 618-395
Veterinarska 234-106
Odjeljenje inspekcije zaštite prostora 281-055
Inspekcija rada 230-374
Turistička inspekcija 647-562
Inspekcija Uprave za igre na sreću 265 438
Fito sanitarna inspekcija 621-111

DEŽURNE SLUŽBE
Vodovod 440-388
Agencija za stanovanje 623-493
Komunalne usluge 655- 313
Čistoća 625-349
Elektrodistribucija 633-979
Pogrebno 662-480

APOTEKE:
Kruševac 241-441 (NON-STOP)
Podgorica 230-798
Ribnica 627-739
Sahat kula 620-273
Galenika Crna Gora 245-019
Sanatea 248-677

KULTURA:
Centar savremene umjetnosti Crne Gore 020/225-049; 225-043;
Dvorac Petrovića 243-513;
Galerija Centar 225-036
Crnogorsko narodno pozorište 020/664-074; 664-076; Biletarnica 664-075
Gradsko pozorište 020/665-087
Kulturno-informativni centar Budo Tomović 020/664-235; Američki ugao 020/667-065, 667-066
Muzeji i galerije Podgorice 020/242-605; 621-267
Moderna galerija 020/242-543
Narodna biblioteka Radosav Ljumović 020/664-715
Dječji savez Podgorica 020/665-090, 665-089

LABORATORIJE I AMBULANTE:
DIJAGNOSTIKA 020/633-729, 067-633-322
SINE MORBO 020/262-888; 262-088
EURODENT 020/224-323; 069/020-609
MALBAŠKI 020/248-888; 246-376

AMBASADE:
Albanije: +382 (20) 652 796; 652 837
Austrije: +382 (20) 601 580; 601 450
Bosne i Hercegovine: +382 (20) 618 105; 618 015
Bugarske: +382 (20) 655 009; 655 008
Kine: +382 (20) 609 275; 609 295
Francuske: +382 (20) 655 348; 655 344
Njemačke: +382 (20) 667 285
Grčke: +382 (20) 655 544; 618 170
Hrvatske: +382 (20) 269 760; 269 729
Mađarske: +382 (20) 602 880; 602 910
Italije: +382 (20) 234 661; 234 662
Makedonije: +382 (20) 667 415; 667 416
Rumunije: +382 (20) 618 040
Ruske federacije: +382 (20) 272 460
Slovenije: +382 (20) 208 020
Srbije: +382 (20) 402 500
Velike Britanije: +382 (20) 205 460
Sjedinjenih Američkih Država: +382 (20) 225 417; 241 050
Poljske: +382 (20) 662 442; 662 394
Turske: +382 (20) 406 500

DOMOVI ZDRAVLJA:
PODGORICA (0) 9816
BLOK V izabrani ljekar za odrasle 481-911; pedijatrija 481-912; ginekologija 481-925; dispanzer za mentalno zdravlje 481-928
GOLUBOVCI (020) 603 310
KONIK (020) 607 120
NOVA VAROŠ (020) 210 645
STARA VAROŠ (020) 609 350
STARI AERODROM (020) 651 103
TUZI (020) 603 940
ZAGORIČ (020) 209 161

INSPEKCIJE:
Finansijska 020/634-265
Komunalna 080 081 222, 020/225-146
Tržišna 020/230-529 i 230-921
Sanitarna 020/608-015
Ekološka 020/658-127
Veterinarska 020/234-106 i 234-108
Građevinska 020/281-055
Inspekcija rada 020/611-117
Turistička 020/201-355
Poljoprivredna 020/621-007
Prosvjetna 020/405-317

DEŽURNE SLUŽBE:
Vodovod 020/633-505
Stambeno 020/623-493
JP Komunalne usluge 655-313
JP Čistoća 020/625-349
Elektrodistribucija 020/633-979
Pogrebno 020/662-480

HOTELI I MOTELI:
Best Western Premier Montenegro 020/406-500 i 406-510
Apart Hotel Premier 020/409-900 i 409-990
City 020/634-271
Crna Gora 020/443-443 i 634-231
Podgorica 020/402-500 i 402-501
Ambasador 020/272-233
Eminent 020/664-545, 664-646
Šarović 020/611-071
Philia 020/262-510
Kostas 020/656-702, 656-703
Ambiente 020/235-535
Evropa 020/623-444
Lovćen 020/625-219
Holidej 020/611-411 i 611-699

APOTEKE:
APOTEKA 36,6 (020) 238 366
APOTEKA OBRADOVIĆ DOO (020) 269 203
APOTEKA DAPČEVIĆ I DRUGI (020) 202 890
APOTEKA HOLOS (020) 202 870
APOTEKA HERBORA (020) 264 709
APOTEKA MEDEONFARM (020) 611 557
APOTEKA MN PHARM (020) 664 359
APOTEKA LIJEK (020) 230 456
MONTEFARM APOTEKA GOLUBOVCI (020) 873 666
P & M APOTEKA (020) 664 311
PHARMACORN APOTEKA (020) 664 676
RADOVIĆ APOTEKA (020) 238 633
REMEDIA APOTEKA TUZI (020) 875 083
APOTEKA SVETA PETKA (020) 272 202
APOTEKA SVETI VRAČI (020) 231 211
APOTEKA BONA FIDES (020) 264 497
APOTEKA TEA MEDICA 2 (020) 622 719
VIVAX DOO (APOTEKA) (020) 623 540

TURISTIČKE ORGANIZACIJE I AGENCIJE:

Turistička organizacija Crne Gore 020/235-155
Montenegro Tourist Centre 9797
Turističko-informativni centar Podgorica 020/246-698
INTOURS 020/225-985; 243-595
MONTENEGRO EXPRESS Podgorica 020/234-787; 234-788; 234-789; Budva 033/451-443; Bar 030/311-133
JAMB TRAVEL AGENCIJA Budva 033/452-992
MONTEX TOURS Nikšić 040/200-756; 200-757
GRAND Podgorica 020/232-263; 210-215
MONTENEGRO SB Podgorica 020/231-008, 067/436-888
MILLENIUM Podgorica 020/231-829, 069/056-047
DEL MAR Budva 033/452-456, 069/560-300
GALLILEO Podgorica 020/625-119, 625-156
IN MONTENEGRO Herceg Novi 031/321-195, 067/222-053

RENT A CAR:
KOMPAS RENT-A-CAR 020/602-680
GORBIS 020/205-215, 205-235, 031/322-085, 324-423
JAMB TRAVEL 033/3452-992
MONTENEGRO SB Podgorica 020/231-008, 067/436-888
GRAND Podgorica 020/232-263; 210-215
IN MONTENEGRO Herceg Novi 031/321-195, 067/222-053
ROKŠPED RENT-A-CAR 020/445-500, 445-501
INEX 020/234-702; 234-855; 069/021-701
IDEAL RENT-A-CAR 020/231-300, 068/001-001
NELT RENT-A-CAR 068/812-370, 068/812-371, 068/812-372
VIP RENT-A-CAR 069/366-493, 069/336-493, 068/350-333
MISTER RENT-A-CAR 069/321-111, 068/321-111
PHILIA RENT-A-CAR 020/262-510
RAZVRŠJE 020/647-310, 648-135
EVROPA RENT-A-CAR 020/621-184
PERFECT RENT-A-CAR 020/205-065, 069/514-514
DELTA RENT-A-CAR 020/625-114, 067/640-800
ALEXIS RENT-A-CAR 020/237-402

TAXI      novi broj
HALO TAXI 19700
RADIO TAXI EURO  19701
ROYAL TAXI  19702
BOOM TAXI  19703
PG LUX TAXI  19704
PINK TAXI  19705
NOVEX TRADE TAXI  19706
ELITE TAXI  19708
ORANGE TAXI  19709
LUX LINE TAXI   19711
MONTE PLUS   19712
RED TAXI   19714
SLAVA TAXI-BD    19715
DELUXE TAXI-B. POLJE    19716
TERRAE CAR TAXI-BD    19717
PRESTIGE TAXI    19718
TAXI RED-KOTOR    19719
TAXIT-NIKŠIĆ    19720
EXCLUSIVE TAXI  19721
PRESIDENT TAXI    19722
FROG MONT TAXI   19723
HIT TAXI   19725
LADY TAXI     19727
SANY TAXI-BD     19728
RED TAXI-TIVAT   19729
TAXI MORE-H. NOVI   19730
INEXCLUSIVE TAXI-PLJEVLJA    19732
NIK TAXI-NIKŠIĆ  19733
ROLLER TAXI-B. POLJE   19735
ĐIR TAXI-KOTOR  19737
PRESIDENT PLUS TAXI-PG   19740
LUX TRADE TAXI-BAR  19744
PACAMAMA TAXI-ULCINJ   19745
TRUMO TAXI-MOJKOVAC    19747
QUEEN TAXI  19750
IN TAXI   19755
BLIC TAXI  19756
PLAVI TAXI-B. POLJE    19757
HELLO TAXI-BUDVA   19759
11. NOVEMBAR TAXI   19760
KALAJA TAXI-ULCINJ   19761
DODGE TAXI-PG    19765
DE LUXE TAXI-ULCINJ   19766
NOVI TAXI-H. NOVI  19767
ĐIR TAXI TIVAT 19777

SMART GROUP TAXI-ULCINJ    19788
BELL PAGETTE TAXI    19800
GOLD TAXI  19805
Policija  122
Vatrogasci 93 (novi broj 123)
Hitna pomoć 94 (novi broj 124)
Tačno vrijeme 95 (novi broj 125)
Telegrami 96 (novi broj 126)
Prijava kvara na telefonu 977 (novi broj 1271)
Informacije o telefonskim brojevima 988 (novi broj 1181)
MUP žalbe i pritužbe građana 9821, 020/241-252, 069/349-000, 067/449-000
Pogrebne usluge 020/634-202
Teen-telefon (OKC Juventas) 020/665-170, 665-171
SOS linija za žene i djecu 020/644-432
SOS lin. za žrtve trgovine ljudima 020/656-166, 020/232-232
SOS linija HIV/AIDS-a i polno prenosive bolesti 020/215-245 i 215-246
Šlep služba Vulićević 020/620-012, 069/019-611
Carinska otvorena linija 080-081-333
Centar za zaštitu potrošača 020/210-670
Sigurna ženska kuća 020/232-352 i 069/013-321
Centar za djevojke Ksenija 020/256-865
Kancelarija za prevenciju narkomanije 9828
Cazas Aids info 020/658-714
Kancelarija za pomoć samohranim majkama i majkama sa vanbrač. djecom 020/646-090
Poliklinika Filipović 020/618-050, 067/395-439
Veterinarska ambulanta Montvet 020/625-713
Turistička agencija Šofranac 020/623-904
Pro Monte 9898
T- Mobile 9899
M:tel 9868

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR CRNE GORE:
Tel. 020/412-412
Hitna pomoć (020) 665 313; 124
PATRONAŽA (020) 268 696
STUDENTSKA POLIKLINIKA (020) 237 857

DJEČIJA BOLNICA:
Tel. 020/225-123

0

2

Važni telefoni
    There are no translations available.

Pozivni broj za Crnu Goru +382

Bar, Ulcinj 030Berane, Andrijevica, Plav, Rožaje 051

Bijelo polje, Mojkovac 050

Budva 033

Cetinje 041

Herceg Novi 031

Kotor, Tivat 032
Nikšić, Plužine, Šavnik 040

Pljevlja, Žabljak 052

Podgorica, Danilovgrad, Kolašin 020

Policija 122

Vatrogasci 123

Hitna pomoć 124

Tačno vreme 125

Predaja telegrama telefonom 126

Telefonski brojevi-informacije 1181

Turistička organizacija Herceg Novi +382 31 350 820

Turistička organizacija Kotor +382 32 322 886

Turistička organizacija Tivat +382 32 671 323; +382 32 671 324

Opština Herceg Novi +382 31 321 052;  +382 31 321 564

Opština Kotor +382 32 325 860;  +382 32 325 868

Opština Tivat +382 32 661 300Vatrogasno društvo Kotor  +382 32 325 480; +382 32 325 957

Vatrogasno društvo Perast +382 32 373 593

Vatrogasno društvo Herceg Novi +382 31 348 014

Vatrogasno društvo Tivat +382 32 671 318 93; +382 32 671 318Zavod za biologiju mora Kotor +382 32 325 139

0

3

Ambulante
    There are no translations available.

Hitna pomoć 124

Dom zdravlja Tivat +382 32 671 144Dom zdravlja Dobrota Kotor +382 32/ 334 533, 334 534, 334 535

Dom zdravlja Dobrota +382 32 325-633

Dežurni lekar Dobrota Kotor +382 32 334 538

Apoteka Dobrota Kotor +382 32 334 539

Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota, Kotor +382 32 330 920

Opšta bolnica Kotor, Škaljari +382 32 325 602

Dom zdravlja Risan +382 32 371 310

Specijalna bolnica VASO ČUKOVIĆ, Risan +382 32 371 099

VRMAC Specijalna zdravstvena organizacija Prčanj +382 32 338 009

Dom zdravlja Herceg Novi +382 31 343 111Hitna pomoć Herceg Novi +382 31 343 025

Bolnica Herceg Novi +382 31 640 406

Porodilište Herceg Novi +382 31 640 950; +382 31 640 956

Vojna bolnica Meljine +382 31 640 902

Ambulanta Igalo +382 31 331 333

Ambulanta Bijela +382 31 671 207

Veterinarska stanica Herceg Novi +382 31 348 314

Veterinarska stanica Kotor, Škaljari +382 32 325 007

0

4

BOKAINFO

http://bokamontenegro.com/de/ambulanta

0

5

Crna Gora
Mobilni operateri i važni telefoni u Crnoj Gori 

MOBILNI OPRATERI 

U Crnoj Gori postoje tri operatera mobilne telefonije to su Telenor (069), T-mobile (067) i M:tel (068).

Napomena:

Provjerite da li Vaš mobini operater ima potpisan roaming ugovor sa nekim od operatera u Crnoj Gori.

T-mobile:

http://www.t-mobile.me/

Telenor:

http://www.telenor.me/

M:tel:

http://www.mtel-cg.com/KORISNI TELEFONI 

Aerodrom Podgorica: +382 (0) 20 444 244

Aerodrome Tivat: +382 (0) 32 670 960

Autobuska stanica Budva: +382 (0) 33 456-000 

Željeznička stanica Bar: +382 30 301-615

Željeznička stanica Podgorica: +382 20 441-211 

Pomoć na putu: 1280

Informacije o brojevima pretplatnika: 1181

Tačno vrijeme: 125

Telegrami: 126

Vatrogasna stanica: 123 

Policija: 122 

Hitna pomoć: 124

0

6

Važniji telefoni
Opšti brojevi:

Policija: 92         (novi broj 122)

Vatrogasna: 93   (novi broj 123)

Hitna pomoć: 94 (novi broj 124)

Tačno vrijeme: 95 (novi broj 125)

Telegrami: 96     (novi broj 126)

Prijava kvara na telefonu: 977 (novi broj 1271; 1500)

Informacije o telefonskim brojevima: 988 (novi broj 1181)

Posredovanje međunarodnih razgovora: 1201

Republički Hidrometeorološki Zavod: 1325

Internet Dial Up: 19402

Internet (TelefonNet): 19403

AMS: 19807

Kancelarija za suzbijanje narkomanije: 19828

Prijava korupcije: +382 (20) 241 333

SOS linija za žene i djecu: +382 (20) 644-432

SOS lin. za žrtve trgovine ljudima: +382 (20) 656-166; 232-232

SOS linija HIV/AIDS-a i polno prenosive bolesti: +382 (20) 215-245

Sigurna ženska kuća: +382 (20) 232 352; 069/013-321

Informacije za feribote: +382 (30) 312 366

Pro Monte: 9898

T- Mobile: 9899

M:tel: 9868

Autobuske stanice:

Autobuska stanica Podgorica: +382 (20) 620 430

Autobuska stanica Beograd: +381 (11) 2 636 299

Željezničke stanice:

Željeznička stanica Bijelo Polje: +382 (50) 478 560

Željeznička stanica Podgorica: +382 (20) 633 663

Željeznička stanica Bar: +382 (30) 346 310

Željeznička stanica Beograd: +381 (11) 3 616 722

Aerodromi:

Podgorica: +382 (20) 444 244

Tivat: +382 (32) 671 337; 670 930

Beograd: +381 (11) 2 094 444

Ambasade:

Albanije: +382 (20) 652 796; 652 837

Austrije: +382 (20) 601 580; 601 450

Bosne i Hercegovine: +382 (20) 618 105; 618 015

Bugarske +382 (20) 655 009; 655 008

Kine: +382 (20) 609 275; 609 295

Francuske: +382 (20) 655 348; 655 344

Njemačke: +382 (20) 667 285

Grčke: +382 (20) 655 544; 618 170

Hrvatske: +382 (20) 269 760; 269 729

Mađarske: +382 (20) 602 880; 602 910

Italije: +382 (20) 234 661; 234 662

Makedonije: +382 (20) 667 415; 667 416

Rumunije: +382 (20) 618 040

Ruske federacije: +382 (20) 272 460

Slovenije: +382 (20) 208 020

Srbije: +382 (20) 402 500

Velike Britanije: +382 (20) 205 460

Sjedinjenih Američkih Država: +382 (20) 225 417; 241 050

Poljske: +382 (20) 662 442; 662 394

Turske: +382 (20) 406 500

Ministarstva Crne Gore:

        Ministarsatvo ekonomije: +382 (20) 482 163

        Ministrastvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija: +382 (20) 234 064

        Ministarstvo turizma: +382 (20) 482 329

        Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine: +382 (20) 482 121

        Ministrastvo finansija: +382 (20) 242 835

        Ministarstvo inostranih poslova: +382 (20) 246 357

        Ministrastvo kulture, sporta i medija: +382 (20) 231 561

        Ministarstvo odbrane: +382 (20) 224 042

        Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: +382 (20) 482-109

        Ministarstvo pravde: +382 (20) 407 501

        Ministarstvo prosvjete i nauke: +382 (20) 410 100

        Ministarstvo rada i socijalnog staranja: +382 (20) 482 148

        Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave: +382 (20) 241 590

        Ministarstvo za ljudska i manjinska prava: +382 (20) 482 126

        Ministarstvo za informaciono društvo: +382 (20) 241 412

        Ministarstvo zdravlja: +382 (20) 242 276

        Ministarstvo za evropske integracije: +382 (20) 225 568

Opštine u Crnoj Gori

Glavni grad Podgorica
Gradonačelnik dr Miomir Mugoša
e-mail: pggradonacelnik@t-com.me
tel:  020-664-333
fax: 020-664-444

Prijestonica Cetinje
Gradonačelnik Prijestonice Aleksandar Bogdanović
e-mail: gradonacelnik@cetinje.me
tel:  041-231-755
fax: 041-231-142

Opština Andrijevica
Predsjednik opštine Srđan Mašović
e-mail: so_andrijevica@t-com.me
tel: 051-230-690
fax:  051-243-171

Opšina Bar
Predsjednik opštine Žarko Pavićević
e-mail: opstinabar@bar.me
tel: 030-301-403
fax: 030-301-404

Opština Berane
Predsjenik opštine Vuka Golubović
e-mail: predsjednik@berane.co.me
tel: 051-231-973
fax: 051-233-357

Opština Bijelo Polje
Predsjednik opštine Aleksandar Žurić
e-mail: predsjednikbp@t-com.me
tel: 050-431-630
fax: 050-432-630

Opština  Budva
Predsjednik opštine Lazar Rađenović
e-mail: kabinet@opstinabudva.com
tel: 033-451-211
fax: 033-451-257

Opština Danilovgrad
Predsjednik opštine Branislav Đuranović
e-mail: sodanilovgrad@t-com.me
tel: 020-812-022
fax: 020-810-140

Opština Herceg Novi
Predsjednik opštine Dejan Mandić
e-mail: kabinet@hercegnovi.me
tel: 031-321-564 i 321-052
fax: 031-350-625

Opština Kolašin
Predsjednik opštine Darko Brajušković
e-mail: opstina.kolasin@t-com.me
tel: 020-865-907
fax: 020-865-143

Opština Kotor
Predsjednik opštine Marija Ćatović
e-mail: kabinet.kotor@t-com.me
tel: 032-325-862
fax: 032-304-736

Opština  Mojkovac
Predsjednik opštine Dejan Medojević
e-mail: opstinamojkovac@t-com.me
tel: 050-470-272
fax: 050-472-715

Opština Nikšić
Predsjednik opštine Nebojša Radojičić
e-mail: predsjedniknk@t-com.me
tel: 040-213-072
fax: 040-213-096

Opština  Plav
Predsjednik opštine Orhan Šahmanović
e-mail: predsjednikplav@t-com.me
tel: 051-251-420
fax: 051-252-581

Opština Pljevlja
Predsjednik opštine dr Miloje Pupović
e-mail: opstinapv@t-com.me
tel: 040-271-103
fax: 040-271-103

Opština Plužine
Predsjednik opštine Mijuško Bajagić
e-mail: opstinapluzine@t-com.me
tel: 052-321-305
fax: 052-300-188

Opština Rožaje
Predsjednik opštine Nusret Kalač
e-mail: opstina_rozaje@t-com.me
tel: 051-270-430
fax: 051-270-432

Opština Tivat
Predsjednik opštine Miodrag Kankaraš
e-mail: tivat@t-com.me
tel: 032-671-225
fax: 032-671-387

Opština Ulcinj
Predsjednik opštine Nazif Cungu
e-mail: sef.kabineta@t-com.me
tel: 030-412-050
fax: 030-412-413

Opština Šavnik
Predsjednik opštine Miomir Vujačić
e-mail: sosavnik@t-com.me
tel: 040-266-103
fax: 040-266-231

Opština Žabljak
Predsjednik opštine Isailo Šljivančanin
e-mail: sozabljak@t-com.me
tel: 052-360-102
fax: 052-360-102

0


»  - , , »  »